Usługi finansowe

Analizy finansowe:

  • business plan
  • prognozy:
    • bilansu
    • rachunku zysków i strat
    • przepływów pieniężnych
  • inne prace zlecone z zakresu finansów.