Doradztwo i konsulting

Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału

 • dotacje UE
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych
 • wnioski o przyznanie środków na podjecie działalności gospodarczej przez bezrobotnego

Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i pośrednictwo w zakresie:

 • leasing
  • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
  • przygotowanie wniosku
  • przygotowanie business planu
  • przygotowanie dokumentów dodatkowych
 • kredyty bankowe
  • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
  • przygotowanie wniosku
  • przygotowanie business planu
  • przygotowanie dokumentów dodatkowych

Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych, zmiana podmiotów finansujących, zmiana formy finansowania. Dofinansowania PFRON.