Odpowiedzialność

Czynności rachunkowo-księgowe wykonywane przez Agencję Victor są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.